Zakres tematyczny III stopień

 1. Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych w oparciu o diagnozę funkcjonalną.
 • Profil Psychoedukacyjny PEP -R;
 • VB Mapp;
 • Interpretacja danych i tworzenie programu;
 • Dokumentowanie procesu terapii;
 • Arkusze do zbierania danych;
 • Nanoszenie danych i ich interpretacja;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji.
 1. Funkcjonalna analiza zachowania:
 • Analiza kontekstu występowania zachowań ludzi;
 • Podstawowe reguły behawioralne;
 • Funkcjonalne podłoże pojawiania się zachowań niepożądanych.
 1. Tworzenie programów interwencji dotyczących niepożądanych zachowań.
 • Ocena barier związanych z nabywaniem umiejętności;
 • Model najmniej restrykcyjnej terapii;
 • Tworzenie i rozwijanie strategii proaktywnych;
 • Procedury reaktywne.
 1. Stymulacje, fobie i kompulsje – jak sobie z nimi radzić?
 • Definicja pojęć;
 • Nadwrażliwości a trening odwrażliwiania (desynsetyzacja);
 • Strategie działań w przypadku występowania stymulacji;
 • Zachowania kompulsywne i sposoby terapii.
 1. Tworzenie programów terapeutycznych dotyczących zachowań niepożądanych:
 • Ustalanie funkcji zachowania i dobór technik proaktywnych oraz zbieranie danych;
 • Przygotowanie otoczenia i rola rodziny w prowadzeniu interwencji;
 • Tworzenie, prowadzenie i interpretacja danych dotyczących zachowań niepożądanych.