Zakres tematyczny II stopień

 1. Zasady prowadzenia terapii.
 2. Jak rozwinąć funkcjonalną komunikację u osób z autyzmem?
 • Problemy związane z komunikowaniem się osób z ASD;
 • Wzbudzanie motywacji do komunikacji;
 • Metoda zachowań werbalnych;
 • Trening incydentalny, trening skryptowy;
 • Rozwijanie różnych from komunikacyjnych.
 1. Rozwijanie umiejętności percepcyjnych:
 • Dopasowywanie przedmiotów i obrazków;
 • Tworzenie i kontynuowanie sekwencji;
 • Segregowanie i kategoryzowanie.
 1. Uczenie samodzielności na różnych etapach rozwoju człowieka:
 • Technika łańcuchów zachowań;
 • Plany dnia, plany aktywności, albumy aktywności;
 • Samodzielna organizacja czasu wolnego.
 1. Nauka samodzielnej i adekwatnej do wieku zabawy:
 • Rola zabawy w rozwoju dziecka;
 • Fazy rozwoju zabawy;
 • Socjalizacja a zabawa;
 • Jak uczyć gier i zabaw?
 • Nauka zabawy w udawanie;
 • Uczenie przez modelowanie;
 1. Trening czystości.