Zakres tematyczny I stopień

 1. Wprowadzenie, przedstawienie tematyki szkolenia i osób prowadzących.
 2. Cele prowadzenia terapii behawioralnej.
 3. Behawioralny model integracji:
 • Warunki efektywnej integracji dziecka z ASD;
 • Analiza barier uniemożliwiających pełne społeczne włączenie dziecka w grupę;
 • Praktyczne wskazówki do zastosowania w grupach integracyjnych;
 • 10 przykazań terapeuty cienia.
 1. Trochę historii behawioryzmu – tyle, ile każdy terapeuta behawioralny powinien wiedzieć:
 • Podstawowe pojęcia i procesy behawioralne dotyczące uczenia się;
 • Żelazne reguły i ważne zasady;
 • Ciekawe badania z zakresu behawioryzmu.
 1. Stosowana Analiza Zachowania – co to jest za dziedzina nauki i czym się zajmuje?
 • Podstawy metodologiczne;
 • Pojęcie zachowania, reakcji, konsekwencji;
 • Praktyczne definicje podstawowych pojęć.
 1. System skutecznego wzmacniania:
 • Co to są wzmocnienia i jakie są ich rodzaje?
 • Poszukiwanie skutecznych wzmocnień;
 • Systemy żetonowe;
 • Rozkłady wzmocnień;
 • Kontrakty behawioralne;
 • Przewodnik właściwego stosowania wzmocnień.
 1. Wczesna intensywna interwencja behawioralna:
 • Założenia wczesnej interwencji;
 • Przebieg skutecznych wczesnych oddziaływań terapeutycznych;
 • Efektywność terapii behawioralnej.
 1. Jak uczyć nowych umiejętności – podstawowe techniki behawioralne:
 • Trening prób powtórzonych;
 • Uczenie bez błędu;
 • Rodzaje i hierarchia podpowiedzi;
 • Technika kształtowania zachowań.