Warunki Uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w Kursie III stopniowym
 1. Koszt szkolenia wynosi 900 zł za trzy stopnie – szkolenie stacjonarne w Krakowie. Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.
 2. Ceny szkoleń w innych niż Kraków lokalizacjach mogą się różnić od ceny podanej powyżej. Różnica w cenie związana jest z kosztami organizacyjnymi instytucji zamawiających szkolenie.
 3. Informacje o cenach szkolenia organizowanego poza Krakowem będą każdorazowa zawarte pod linkami przekierowującymi na strony internetowe organizatorów szkoleń.

Koszt uczestnictwa w warsztatach TRENING JEDZENIA

 1. Koszt jednodniowych warsztatów wynosi 300 zł – szkolenie stacjonarne w Krakowie.
 2. Ceny warsztatów w innych lokalizacjach mogą różnić się od ceny podanej wyżej.

Aby wziąć udział w wybranych przez Państwa szkoleniach należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy on – line.
 2. Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości :
 • 300 zł (koszt jednego stopnia w przypadku Kursu III stopniowego)
 • pełnej kwoty w przypadku warsztatów na konto w treści przelewu podając imię i nazwisko oraz nazwę i termin szkolenia.
Agnieszka Rajs Glazar
    ul.Łowienicka 6/32
    30 – 613 Kraków.

ING Bank Śląski 43 1050 1445 1000 0022 8497 5600

 1. Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z wpisaniem uczestnika na listę danego szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, więc o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.
 2. Na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia należy dokonać całkowitej opłaty za dane szkolenie.

Rezygnacja ze szkolenia:

 1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym mailowo najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 2. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 14 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu zwalnia organizatora z obowiązku zwrotu opłaty lub zaliczki za szkolenie.
 3. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom.

Informacje o szczegółach szkolenia

 1. Na 7 dni przed planowanym szkoleniem uczestnik zostanie poinformowany o szczegółach szkolenia: miejscu, godzinie rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
 2. Uczestnik otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych.
 3. W trakcie szkolenia uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerwy kawowej.
 4. Organizator nie zapewnia noclegu.
 5. Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu na zakończenie trzeciego stopnia.

SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIE

 1. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenie na zamówienie.
 2. W odniesieniu do szkoleń na zamówienie obowiązki Organizatora przejmuje instytucja organizująca kurs w danym ośrodku.
 3. Wszelkie sprawy dotyczące kursu: zapisy, opłaty, godziny zajęć reguluje i prowadzi instytucja organizująca szkolenie.
 4. Na stronie kurstrzystopniowy.pl zostaną umieszczone dokładne dane kontaktowe organizatora szkolenia.