Opis ogólny kursu III stopniowego

Zaburzenie autystyczne to jedno z najcięższych zaburzeń rozwojowych. Statystyki pokazują nieubłagalnie coroczny wzrost liczby dzieci zdiagnozowanych jako osoby ze spektrum autyzmu.

Od 70 już lat Stosowana Analiza Zachowania (terapia behawioralna) wspomaga rodziny osób z zaburzeniem autystycznym w ich rozwoju.

W trakcie tych wszystkich lat terapia behawioralna ewaluowała o nowe sposoby pracy oraz prawa uczenia, które wspomagają proces terapeutyczny. Każdego roku odnotowujemy rzesze zadowolonych klientów z efektów działań w ramach terapii SAZ.

Kurs III stopniowy jest zebraniem wiedzy teoretycznej i ponad 20-letnich doświadczeń trenerów prowadzących  szkolenie.

Kurs III stopniowy rozwija kompetencje uczestnika w zakresie:

  • Diagnozy funkcjonalnej osób ze spektrum autyzmu;
  • Tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych;
  • Rozwijania języka osób ze spektrum autyzmu;
  • Treningu umiejętności społecznych;
  • Nauki zabawy i samodzielnego organizowania czasu wolnego;
  • Treningu czystości i jedzenia;
  • Tworzenia interwencji terapeutycznych zapobiegających występowaniu zachowań niepożądanych;
  • Przygotowania dziecka ze spektrum autyzmu do efektywnego włączenia w grupę rówieśniczą.

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów – nauczycieli, logopedów, psychologów, terapeutów i innych specjalistów jak również dla studentów kierunków związanych z działalnością oświatową i terapeutyczną.

W szkoleniu mogą również uczestniczyć rodzice dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania oraz z trudnościami związanymi z nauką i zachowaniem w szkole lub przedszkolu i w domu na co dzień.

Szkolenie rozwija kompetencje uczestnika, wzbogaca jego warsztat terapeutyczny, umożliwia rozpoczęcie zajęć ze swoimi podopiecznymi w oparciu o terapię behawioralną.